Til bakaPrenta
Bæjarráð - 638

Haldinn í Molanum fundarherbergi 3,
11.11.2019 og hófst hann kl. 08:30
Fundinn sátu: Eydís Ásbjörnsdóttir formaður, Jón Björn Hákonarson varaformaður, Dýrunn Pála Skaftadóttir aðalmaður, Rúnar Már Gunnarsson áheyrnarfulltrúi, Gunnlaugur Sverrisson embættismaður, Karl Óttar Pétursson bæjarstjóri.
Fundargerð ritaði: Gunnlaugur Sverrisson, forstöðumaður stjórnsýslu


Dagskrá: 
Almenn mál
1. 1909099 - Sorpmál í Fjarðabyggð
Íris Dögg Aradóttir verkefnastjóri umhverfismála sat þennan lið fundarins og ræddi helstu verkefni og áskoranir í sorpmálum.
2. 1911003 - Ljósleiðaravæðing 2020 - umsóknir
Framlagt minnisblað um stöðu lagningar ljósleiðara í dreifbýli í Fjarðabyggð ásamt yfirliti yfir verkefni sem eftir er að ljúka undir formerkjum verkefnisins "Ísland ljóstengt". Bæjarráð samþykkir að sótt verði um styrk til þriggja verkáfanga og felur bæjarritara afgreiðslu málsins. Vísað jafnframt til kynningar í eigna- skipulags- og umhverfisnefnd.
Minnisblað um stöðu verkefnisins Ísland ljóstengt í Fjarðabyggð..pdf
3. 1709146 - Fundur forstjóra Fjarðaáls með bæjarráði
Tor Arne Berg forstjóri Fjarðaáls og Dagmar Ýr Stefánsdóttir upplýsingafulltrúi sátu þennan lið fundarins og ræddu málefni fyrirtækisins.
4. 1904128 - Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2020 - 2023
Framlögð breyting á fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar, fyrir árin 2020 - 2023 ásamt útgönguspá fyrir árið 2019, lögð fram í bæjarráði fyrir seinni umræðu í bæjarstjórn.
Ljóst er að þörf er fyrir endurbætur og stækkun á húsnæði leikskólans Dalborgar á Eskifirði, til að koma til móts við fjölda barna og aðstöðu starfsmanna til að mæta nútíma kröfum. Bæjarstjórn hafði áður samþykkt að farið yrði í kostnaðar- og þarfagreiningu með slíkt í huga milli umræðna um fjárhagsáætlun 2020. Þá yrði jafnframt farið í að skoða lausnir til að brúa bil fram að byggingaframkvæmdum en horft yrði til að ráðast í hönnun á næsta ári. Skipaður hefur verið starfshópur til þessara verka en ljóst er að vinna við umrædda greiningu og lausnir er umfangsmeiri en svo að henni ljúki milli umræðna. Því mun bæjarstjórn taka málið fyrir að nýju um leið og þeirri vinnu lýkur í upphafi ársins 2020 og gera viðauka við fjárhagsáætlun vegna niðurstöðu þeirrar vinnu.
Bæjarráð vísar fjárhagsáætlun 2020-2023 til síðari umræðu í bæjarstjórn.
 
Gestir
Snorri Styrkársson fjármálastjóri - 10:06
5. 1805184 - Reglur um kjör starfsmanna
Framlagðar endurskoðaðar reglur um kjör starfsmanna sem byggðar eru á innleiðingu jafnlaunastefnu og jafnlaunakerfis.
Bæjarráð samþykkir reglurnar og vísar þeim til staðfestingar bæjarstjórnar.
Minnisblað um endurskoðun á reglum um kjör starfsmanna.pdf
Reglur um kjör starfsmanna 2019.pdf
6. 1812054 - Jafnlaunakerfi
Sem hluti af jafnlaunakerfi Fjarðabyggðar eru lagðar fram til staðfestingar bæjarráðs ellefu verklagsreglur. Verklagsreglur gera grein fyrir ferlum og aðferðum sem beitt er við hlítingu jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012 og jafnlaunavottun sveitarfélagsins.
Bæjarráð staðfestir verklagsreglur jafnlaunakerfis.
7. 1911038 - Þorrablót Reyðfirðinga 2020 - afnot af íþróttahúsi
Beiðni Þorrablótsnefndar Reyðarfjarðar um sömu afnot af íþróttahúsinu á Reyðarfirði fyrir þorrablót í janúar 2020 og verið hefur undanfarin ár. Bæjarráð heimilar afnot.
8. 1902078 - Framkvæmdir 2019 - yfirlit frá framkvæmdasviði
Lagt fram minnisblað varðandi sölu á núverandi áhaldahúsi í Breiðdal, niðurlagning núverandi móttökustöðvar fyrir úrgang, kaup á eign og að allri starfsemi verði fyrirkomið á einum stað, þ.e. áhaldahús, aðstaða hafnarvarðar og móttaka á úrgangi. Bæjarráð samþykkir það fyrirkomulag sem lagt er til í minnisblaði og felur sviðsstjóra framkvæmdasviðs framkvæmd. Kostnaður rúmast innan fjárheimilda. Vísað til kynningar í eigna- skipulags- og umhverfisnefnd.
Breiðdalur - áhaldahús og móttökustaður.pdf
 
Gestir
Marinó Stefánsson sviðsstjóri framkvæmdasviðs - 10:40
9. 1911048 - Staða löglærðs fulltrúa við embætti Sýslumannsins á Austurlandi á Eskfirði
Vakin hefur verið athygli bæjarráðs Fjarðabyggðar á því að til standi að leggja niður stöðu löglærðs fulltrúa á Sýsluskrifstofunni á Eskifirði. Því vill bæjarráð árétta við Sýslumanninn á Austurlandi að í reglugerð um umdæmi Sýslumannanna sem sett var árið 2014 í kjölfar breytinga á embættunum er kveðið á um að á Eskifirði eigi að vera sýsluskrifstofa. Ljóst er að á sýsluskrifstofu hljóti að eiga að starfa löglærður fulltrúi til að fylgja eftir þeim málum sem þar eru til vinnslu, ásamt því að veita almenningi lögfræðilega þjónustu. Þar sem starfssvæði Sýslumannsins á Austurlandi er landfræðilega mjög stórt er nauðsynlegt að aðgangur að þjónustu sé með þeim hætti að hægt sé að sækja hana á fleiri en einum stað í umdæminu. Því hafnar bæjarráð Fjarðabyggðar því með öllu að Sýslumaðurinn á Austurlandi leggi niður stöðu löglærðs fulltrúa á sýsluskrifstofunni á Eskifirði og mun ekki sætta sig við slík vinnubrögð. Enda væri það ankannalegt að í Fjarðabyggð starfaði engin slíkur fulltrúi en í hinu nýsameinaða sveitarfélagi Fljótsdalshéraðs, Seyðisfjarðar, Borgarfjarðar og Djúpavogs séu bæði aðalskrifstofa og sýsluskrifstofa embættisins með tveimur fulltrúm og Sýslumanni. Þá verður að horfa til þess að í Fjarðabyggð eru m.a. flestar þinglýsingar og mestar tekjur af starfsemi hjá sýslumanninum á Austurlandi. Ef það reynist satt að leggja eigi niður starf löglærðs fulltrúa í Fjarðabyggð er þetta óásættanleg stjórnun embættisins.

Bæjarráð felur forstöðumanni stjórnsýslu að senda bréf til dómsmálaráðherra, þingmanna Norðausturlands og sýslumannsins á Austurlandi.
10. 1911051 - Beiðni um styrk vegna Jólamarkaðar í Dalahöllinni
Hestamannafélagið Blær óskar eftir styrk vegna jólamarkaðar sem haldinn verður í Dalahöllinni 16. nóvember. Bæjarráð hefur ekki tök á að veita styrk.
11. 1911020 - 66.mál til umsagnar frumvarp til laga um um breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr. 138/2011 (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn),
Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis sendir til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr. 138/2011 (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn), 66. mál. Lagt fram til kynningar.
Frá nefndasviði Alþingis - 66. mál til umsagnar.pdf
Frumvarp til laga nr. 66.pdf
Fundargerðir til kynningar
12. 1910028F - Fræðslunefnd - 76
Fundargerð fræðslunefndar nr. 76 frá 6.nóvember 2019, lögð fram til umfjöllunar.
12.1. 1910160 - Ungt fólk 5.-7. bekkur Fjarðabyggð

Niðurstaða 76. fundar fræðslunefndar
Skýrsla Rannsóknar og Greiningar um ungt fólk, nemendur í 5. - 7. bekk, í Fjarðabyggð lögð fram til kynningar. Skýrslan byggir á niðurstöðu könnunar sem lögð var fyrir alla nemendur á Íslandi í febrúar 2019. Nemendur voru spurðir um samband við foreldra, fjölskyldu og vini, líðan og stríðni, nám og skóla, íþrótta- og tómstundastarf, frítímann og barnasáttmálann. Fræðslunefnd vonast til þess að efni skýrslunnar nýtist hlutaðeigandi aðilum sem allra best.
12.2. 1904133 - Starfs- og fjárhagsáætlun fræðslunefndar 2020

Niðurstaða 76. fundar fræðslunefndar
Fjallað var um tillögu að starfs- og fjárhagsáætlun sem tekin hefur verið til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Á milli fyrri og síðari umræðu verður farið í kostnaðar- og þarfagreiningu á stækkun leikskóla á Eskifirði með það fyrir augum að ráðast í hönnun húsnæðis á árinu 2020. Formaður fræðslunefndar verður fulltrúi fræðslunefndar í þeirri vinnu.
12.3. 1808078 - Stefnumörkun í fræðslu- og frístundamálum í Fjarðabyggð

Niðurstaða 76. fundar fræðslunefndar
Fræðslu- og frístundastefna Fjarðabyggðar og áherslur til næstu þriggja ára hafa verið gefnar út og verður á næstunni dreift á öll heimili í Fjarðabyggð. Fræðslunefnd lýsir ánægju sinni með útgáfuna og þakkar öllum þeim sem að útgáfunni komu fyrir vel unnin störf. Nú er unnið að þýðingu efnisins yfir á ensku og pólsku og fyrirhugaðir eru kynningafundir í nóvember mánuði.
12.4. 1910056 - Tvöföld skólavist

Niðurstaða 76. fundar fræðslunefndar
Til umræðu var leiðbeinandi álit Sambands íslenskra sveitarfélaga um tvöfalda skólavist. Í álitinu er fjallað ítarlega um tvöfalda skólavist og vitnað í lög, s.s. barnalög og lög um leik- og grunnskóla. Í lok álitsins hvetur Samband íslenskra sveitarfélaga sveitarfélög til þess að hafna tvöfaldri skólavist í bæði leik- og grunnskóla, þar sem tvöföld skólavist samræmist ekki ákvæðum laga. Fræðslunefnd felur fræðslustjóra að semja drög að reglum sem taka mið af áliti Sambandsins og leggja fyrir næsta fund fræðslunefndar.
12.5. 1909106 - Hvatning til sveitarstjórna í tengslum við Skólaþing sveitarfélaga 2019

Niðurstaða 76. fundar fræðslunefndar
Formaður fræðslunefndar og fræðslustjóri gerðu grein fyrir nýafstöðnu skólamálþingi sem þeir sátu ásamt fulltrúa ungmennaráðs Fjarðabyggðar.
13. 1911003F - Íþrótta- og tómstundanefnd - 66
Fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar nr. 66 frá 6.nóvember 2019, lögð fram til umfjöllunar.
13.1. 1911016 - Heimsókn í íþrótta- og tómstundamannvirki á Eskifirði

Niðurstaða 66. fundar Íþrótta- og tómstundanefndar
Íþrótta- og tómstundanefnd þakkar forstöðumanni íþróttamiðstöðvar Eskifjarðar fyrir móttökuna.
13.2. 1901160 - Ástand húsnæða í félagsmiðstöðvum Fjarðabyggðar

Niðurstaða 66. fundar Íþrótta- og tómstundanefndar
Farið yfir viðhaldsþörf í húsnæði félagsmiðstöðva Fjarðabyggðar. Íþrótta- og tómstundafulltrúa falið að vinna áfram eftir framlögðum verkefnalista í samráði við framkvæmdasvið Fjarðabyggðar.
13.3. 1902144 - Endurskoðun samnings um útvistun rekstrar Skíðasvæðisins í Oddsskarði 2019

Niðurstaða 66. fundar Íþrótta- og tómstundanefndar
Málefni Skíðamiðstöðvarinnar rædd. Íþrótta- og tómstundanefnd felur íþrótta- og tómstundafulltrúa að kalla saman stýrihóp um endurskoðun útvistun rekstrar í Skíðamiðstöðinni í Oddsskarði.
13.4. 1911017 - Íþróttaakstur

Niðurstaða 66. fundar Íþrótta- og tómstundanefndar
Íþrótta- og tómstundanefnd felur íþrótta- og tómstundandafulltrúa að gera minnisblað um tillögur nefndarinnar og óska eftir fundi með bæjarráði um málið.
Bæjarráð skorar á stjórnvöld að stórefla vöktun og rannsóknir á loðnustofninum því öflugar hafrannsóknir eru forsenda sjálfbærrar verðmætasköpunar í sjávarútvegi og mikilvægt að stjórnvöld fjárfesti í þekkingu á sviði sjávarútvegsins með auknu fjármagni til rannsókna. Í lögum um veiðigjald er tekjum ríkisins af veiðigjaldinu m.a. ætlað að mæta kostnaði ríkisins við rannsóknir, stjórn, eftirlit og umsjón með fiskveiðum. Bæjarráð skorar á stjórnvöld að tryggja að tekjur ríkisins af veiðigjaldinu skili sér í auknum mæli í rannsóknir eins og þeim er ætlað. Loðnubrestur annað árið í röð mun hafa alvarlegar afleiðingar fyrir atvinnu og efnahag í Fjarðabyggð sem og á landinu öllu. Mikilvægt er að vakta og rannsaka hagi loðnunnar til hlýtar svo að ákvarðanir um veiðar byggi á vísindalegum niðurstöðum um stærð og hag stofnsins sem stuðlað geti að sjálfbærum veiðum til framtíðar.


Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 11:10 

Til bakaPrenta